Kotivakuutus asukkaan irtaimiston turvaksi

Taloyhtiö vakuuttaa rakennukset kiinteistövakuutuksella, joka korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman ehtojen mukaisen vahingon. Tällaisia vahinkoja ovat muun muassa tulipalo, putkivuoto, viemäritukos, ilkivalta, myrskyvahinko ja vastuuvahingot. Kiinteistövakuutuksesta ei kuitenkaan korvata rakennus-, suunnittelu- ja asennusvirheitä eikä asukkaiden tuottamuksellisia vahinkoja.

Jos kiinteistössä tapahtuu vahinko (esimerkiksi tulipalo tai putkivuoto), syntyy usein vahinkoa myös asukkaiden irtaimistolle, joka ei kuulu kiinteistövakuutuksen korvauspiiriin, vaan se on vakuutettava erikseen kotivakuutuksella. Kiinteistövakuutuksesta korvattavan vahingon seurauksena asukkaille voi syntyä lisäksi ylimääräisiä muualla asumisen kustannuksia, varastointikustannuksia ja taloudellisia menetyksiä, joiden osalta haetaan korvausta asukkaan omasta kotivakuutuksesta. Taloyhtiö vakuuttaa siis vain ”itsensä”, ja asukkaat vastaavat oman omaisuutensa vakuutusturvasta.

Asukas voi joutua vastuuseen aiheuttamistaan vahingoista kiinteistössä. Mikäli asukas aiheuttaa huolimattomuudellaan vahinkoa kiinteistön rakenteille, taloyhtiö voi vaatia korvauksia asukkaalta. Asukas voi puolestaan hakea korvausta kotivakuutuksensa mahdollisesta vastuuvakuutusosasta.

Kilpailuta vakuutuksesi täällä: www.halvempivakuutus.fi

Tarkista kotivakuutuksesi laajuus

Kotivakuutus on usein yhdistelmä kodin irtaimen omaisuusvakuutuksesta, vastuuvakuutuksesta ja oikeusturvavakuutuksesta. Tarjolla on kuitenkin hyvin erilaisia tuotteita pelkästä palovakuutuksesta hyvin laajaan turvakokonaisuuteen. Oman vakuutuksen korvaavuus on syytä selvittää ennakkoon, sillä laajakaan kotivakuutus ei korvaa kaikkia vahinkoja.

Kilpailuta vakuutuksesi täällä: www.halvempivakuutus.fi

Pesukoneen liitännät tarkistettava säännöllisesti

Pyykin- ja astianpesukoneessa on oltava koneen valmistajan hyväksymä ja viranomaismääräysten mukainen täyttö- ja poistoletku liitäntöineen. Laitteet tulee liittää kiinteästi vesi- ja viemäriverkostoon.

Vesijohtoverkostoon liitettyjen laitteiden letkut suositellaan vaihdettavaksi 10 vuoden välein, ja liitännät tulee tarkistaa säännöllisesti. Pesukonetta on valvottava sitä käytettäessä, ja hana on pidettävä suljettuna, kun konetta ei käytetä. Putkistoissa ja laitteistoissa havaitut viat pitää heti korjauttaa tai ilmoittaa taloyhtiölle tai huoltoyhtiölle. Asukkaan pitää tehdä heti ilmoitus myös havaitsemistaan rakenteellisista vioista ja kosteusvaurioista.

Vesivuotovahinkotilanteessa on heti otettava yhteys kiinteistön hoidosta vastaavaan ja pyrittävä käytettävissä olevin keinoin estämään vuoto esimerkiksi sulkemalla veden tulo sulkuventtiilistä. Mikäli veden tuloa ei voida estää, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan veden leviämistä huonetiloihin.

Start typing and press Enter to search

Asiakaspalaute
Asiakaspalaute
Seuraava
Halutessasi voit jättää sähköpostisi mahdollista yhteydenottoa varten:
Takaisin
Lähetä
Kiitos palautteestasi!