Asbestilainsaadäntö ja muutostyöt

 In Ajankohtaista

1.1.2016 voimaan tullut uusi asbestilainsäädäntö (laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista, 684/2015 ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta, 798/2015) tiukentaa vaatimuksia sekä taloyhtiön korjaushankkeiden että osakkaan omien muutostöiden osalta.

Lainsäädännön asettamat vaatimukset merkitsevät lisäkustannuksia remontin teettäjästä riippuen joko taloyhtiölle tai osakkaalle. Keskeisimmät vaatimukset taloyhtiössä ja huoneistoissa teetettävien remonttien kannalta ovat seuraavat:

– Asbestikartoitusvaatimus koskee kaikkia ennen vuotta 1994 valmistuneita rakennuksia, joissa tehdään purkutöitä. Näitä ovat esimerkiksi kylpyhuone- ja keittiöremontit, linjasaneeraukset sekä julkisivu- ja parvekesaneeraukset.

– Remonttia tekevän tai sellaisen teettävän on huolehdittava, että asbestikartoitus tehdään ennen hankkeen aloittamista.

– Asbestikartoitus on teetettävä, vaikka olisi sovittu, että esim. kylpyhuone puretaan joka tapauksessa asbestipurkutyönä. Kartoituksessa paikallistetaan purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitetään asbestin laatu, määrä ja pölyävyys.

– Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla on kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen (esim. rakennusterveysasiantuntija).

– Asbestipurkutöitä voivat tehdä vain sellaiset asbestipurkutyön ammattilaiset, jotka ovat rekisteröityneet asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ylläpitää kyseistä rekisteriä.

– Asbestipurkutöiden jälkeen remontoitujen tilojen puhtaus on varmistettava ilmamittauksella (asbestikuitupitoisuuden mittaus ilmasta) ennen tilojen luovuttamista käyttöön. Ilmamittauksen tekijältä edellytetään ammatillista osaamista näytteiden ottamiseen ja niiden arviointiin. Näytteiden ottoon, analysointiin ja arviointiin on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa.

Uuden 1.1.2016 voimaan tulleen asbestilainsäädännön mukaisesti osakkaan omien muutostöiden osalta ehtona on (mikäli relevanttia muutostyö huomioiden):

1) Osakas on velvollinen teettämään asbestikartoituksen.

2) Osakas on velvollinen toimittamaan asbestikartoitusraportista kopion taloyhtiölle.

3) Mahdolliset asbestipurkutyöt teetetään pätevällä, asbestipurkutyöhön rekisteröityneellä henkilöllä.

4) Mahdollisten asbestipurkutöiden jälkeen osakas on velvollinen toimittamaan taloyhtiölle kopion remontoitujen tilojen luovutusdokumentista, jonka liitteeksi on oheistettava ulkopuolisen asiantuntijan tekemä hyväksyttävä ilmanäytteen analyysilausunto (asbestikuitupitoisuuden mittaus ilmasta).

5) Lainsäädännön mukaisesti remontin ollessa osakkaan oma hanke, osakas vastaa kaikista asbestikartoitus- ja asbestipurkutyökustannuksista sekä muista mahdollisista asbestitöiden edellyttämistä tutkimus- ja lisä-kustannuksista.

HUOM! Osakkaan tulisi olla hyvissä ajoin, jo muutostyön suunnittelu-vaiheessa, yhteydessä isännöitsijään!

Ajantasainen lainsäädäntö koskien Lakia eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja Valtioneuvoston asetusta asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat luettavissa esim. Finlexistä (www.finlex.fi).

Lisätietoja osakkaan muutostöiden edellyttämästä asbestikartoituksesta, asbestipurkutöistä ja niihin liittyvästä dokumentoinnista saat isännöitsijältä.

Start typing and press Enter to search

Asiakaspalaute
Asiakaspalaute
Seuraava
Halutessasi voit jättää sähköpostisi mahdollista yhteydenottoa varten:
Takaisin
Lähetä
Kiitos palautteestasi!